หมวดสินค้า

โต๊ะประชาสัมพันธ์ขาไม้ PR_1210


สถานะ
สินค้า(พร้อมส่ง)
รหัสสินค้า
PR_1210

0 บาทโต๊ะประชาสัมพันธ์ขาไม้  PR_1210

โต๊ะประชาสัมพันธ์ขาไม้  PR_1210

 CODE PR-1210
 DIMENSION [cm.] 120W x 60D x 110H


MATERIAL: หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนา 25 mm. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film

โดยใช้ระบบ Shot Cycle ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 mm.

MODESTY: ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนา 16 mm. ปิดผิวด้วย PVC ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.45 mm.

LEG: ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนา 18 mm. ปิดผิวด้วย PVC ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.45 mm.